Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Zvýšení limitu pro zatřídění do hmot. majetku a mimořádné odpisy

Zvýšení limitu pro zatřídění do hmot. majetku a mimořádné odpisy Datum: 25.02.2021
Zvýšení limitu pro zatřídění do hmotného majetku a mimořádné odpisy pro 1 a 2. odpisovou skupinu
 
Další změna daňového balíčku pro rok 2021 se týká zvýšení vstupní ceny dlouhodobého hm. majetku a jeho technického zhodnocení. Oproti původnímu znění zákona se zvýšila hranice pro určení vstupní ceny samostatných movitých věcí a jejich souborů ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Tuto změnu uvítá většina podnikatelů. Proč? To se dozvíte v našich novinkách.
 
Částka pro zařazení samostatných movitých věcí do kategorie hmotného majetku a pro technické zhodnocení hmotného majetku se zvýšila ze 40 tis. Kč na částku 80 tis. Kč.
Tuto změnu je možno použít na pořízený hmotný majetek od 1. 1. 2020 i na provedené technické zhodnocení po tomto datu. Toto ustanovení přináší významnou výhodu pro podnikatele (fyzické osoby), kteří vedou daňovou evidenci. U nich uplatnění této změny zpětně pro rok 2020 bude znamenat pouze změnu v uplatnění realizovaného výdaje na pořízení majetku na výdaj jednorázově daňově uznatelný.
 
Dále byla zavedena možnost mimořádných odpisů majetku v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 (např. auta, nábytek) . Majetek zařazený v 1. odpisové skupině je možno touto metodou odepisovat pouze 12 kalendářních měsíců a majetek zařazený ve 2. odpisové třídě je možno touto metodou odpisovat 24 měsíců. Průběh odpisování bude takový, že 60 % vstupní ceny bude odepsáno za prvních 12 měsíců, zbylých 40 % vstupní ceny za dalších 12 měsíců.
 
Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Např. u auta pořízeného v 12/2020 žádný daňový odpis nelze uplatnit, ale v letech 2021 a 2022 se pak v daňových výdajích uplatní celá hodnota vozidla. 
 
Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím