Je moderní daňová a účetní kancelář s mnohaletými zkušenostmi nabízející komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství. Služby poskytuje širokému spektru zákazníků, od živnostníků až po malé a střední firmy z celé ČR.

Kdo je nespolehlivým plátcem DPH?

Kdo je nespolehlivým plátcem DPH? Datum: 20.08.2021
V Česku jich přibývá, byť stále pomaleji
Mají na dani z přidané hodnoty dluh nejméně půl milionu korun, neplní lhůty pro povinná podání nebo jsou zapojeni do podezřelých obchodů. Nejen v těchto případech se stávají podnikatelé či firmy takzvanými nespolehlivými plátci DPH.  „Přesto v Česku stále přibývá takzvaných nespolehlivých plátců i nespolehlivých osob. Na blacklistu se každým rokem objevuje více podniků i podnikatelů než v roce předchozím,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.
 
Za první tři čtvrtletí loňského roku přibylo v zemi 1 440 subjektů, které mají problémy s odváděním DPH. Šlo sice o nejnižší přírůstek od roku 2015, i tak se jejich počet meziročně zvýšil o 11 procent. Společnost Bisnode registrovala v roce 2020 na černé listině nespolehlivých firem zhruba 21 500 subjektů, z toho 5 500 nespolehlivých plátců DPH a 16 000 nespolehlivých osob. „Registr nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob se přesto v poslední době plní výrazně pomaleji, než jsme byli zvyklí v letech 2016 až 2019. Ve 2. kvartálu 2020 přibylo 288 subjektů, což byl nejnižší čtvrtletní přírůstek od roku 2014,“ připouští analytička Bisnode Petra Štěpánová.
 
Jak je definován nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba a jak se zařazení na blacklist vyhnout? 
 
Za podvodníky ručí druhá strana
Ze zákona je nespolehlivým plátcem DPH obecně označen ten, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně.
Stručnou a obecnou definici upřesňuje na svých webových stránkách generální finanční ředitelství. Podrobnosti najdete v paragrafu 106a zákona o DPH.
Pro ostatní podnikatele, kteří platí DPH, a s těmito subjekty obchodují, jsou nespolehliví plátci nebezpeční tím, že pokud od nich odeberou zboží nebo službu, sami ručí za odvod daně. A finanční úřad ji od nich bude vymáhat.
„Proto bych podnikatelům doporučoval sledovat registr plátců DPH a pečlivě prověřovat své obchodní partnery. Každý nespolehlivý plátce je označen v celostátním registru plátců DPH registrovaných v ČR, který je zveřejněný na stránkách Ministerstva financí,“ upozorňuje Dvořáček.
Vyhledávání v registru je snadné. Příslušného plátce najdete buď podle daňového identifikačních čísla (DIČ), nebo přímo podle údajů o nespolehlivosti. Zadáte-li do vyhledávání „nespolehlivý plátce“ nebo „nespolehlivá osoba“, daňový portál vám rizikový subjekt a údaje/informace o něm zobrazí.
 
Kdo všechno může být nespolehlivým plátcem či osobou?
Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 korun, jíž neuhradí, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, případně vyměří daň jinak, než uvádí v přiznání k DPH. „Důvodem pro zařazení na černou listinu může být i to, že se subjekt účelově vyhýbá kontaktu se správcem daně nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Přísnější měřítka určitě platí na společnosti sídlící na virtuálních adresách,“ upřesňuje poradce.
Nespolehlivou osobou se pak na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Porušuje sice své daňové povinnosti, není ovšem ze zákona „plátcem DPH“.
Jde tedy buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a „závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně“, nebo o subjekty, jež přestaly být plátci daně v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH. Reálně je jich v Česku zhruba třikrát tolik než nespolehlivých plátců.
 
Dokud není nespolehlivá osoba plátcem, jejímu obchodnímu partnerovi nebezpečí ručení nevzniká; pokud by se však stala plátcem, tak zde automaticky vzniká pro jejího obchodního partnera (v postavení odběratele) riziko ručení za neodvedenou daň,“ upozorňuje daňový poradce Pavel Běhounek.
Správce daně ovšem bere v potaz, jestli podnikatelé nebo firmy neplní své povinnosti úmyslně. Litera zákona totiž předpokládá „existenci účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňové výhody“ . Necílí se na neúmyslná pochybení nebo zřejmé omyly.
To, jak plátci plní či neplní své povinnosti, je vždy výhradně na posouzení správci daně, který sám rozhodne o případné sankci či označení ve výše zmíněném registru.
 
Zbavit se cejchu není jednoduché
Zbavit se označení „nespolehlivý plátce“ lze nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Pokud plátce po dobu 12 měsíců neporušil své povinnosti vztahující se k správě DPH, podá si žádost. Pokud je zamítnuta, dostane další šanci opět až za rok.
„Firmy se musejí rozmyslet, zda jim zařazení na černou listinu, které může trvat i měsíce poté, co svá pochybení napraví, stojí za ztrátu reputace a za to, že budou pod větším drobnohledem finančních úředníků,“ varuje poradce.
Aby se partner nespolehlivého plátce vyhnul ručení a případnému dvojímu zaplacení DPH (dodavateli a finančnímu úřadu za nespolehlivého plátce), může využít zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně.
 
Zdroj: www.businessinfo.cz
 
 
 
 
 
Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím